Noticias

11-06-2012

INCASOL adjudica a RCT Enginyeria dos proyectos

RCT Enginyeria está colaborando actualmente con el Institut Català del Sòl (INCASOL) habiéndiose adjudicado dos trabajos:

"Direcció d’Obra, Adjunt a Direcció d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte constructiu de la línia aèria de 25KV per al subministrament elèctric del Sector d'Activitats Econòmiques Vall de Vinyes de Batea."

"Memòria de les feines de demolició de la caseta de l'antiga estació transformadora existent a la parcel·la de l'empresa Construcciones BZK al sector Les Eres i trasllat substitutiu d'aparellatge intern de baixa tensió existent."

_________________________________________________

RCT Enginyeria està col·laborant actualment amb l'Institut Català del Sòl (INCASOL) havent-se adjudicat dos treballs:

"Direcció d'Obra, Adjunt a Direcció d'Obra i Coordinador de Seguretat i Salut del Projecte constructiu de la línia aèria de 25kV per al SUBMINISTRAMENT Elèctric del Sector d'Activitats Econòmiques Vall de Vinyes de Batea."

"Memòria de les Feines de demolició de la caseta de l'antiga estació transformadora Existent a la parcel · la de l'empresa Construccions BZK al sector les Eres i trasllat substitutiu d'aparellatge intern de baixa tensió Existent."

Documento relacionado: Descargar


Volver
Francesc Macià, 27 5º-2ª · 25007 Lleida · Tlf: 973 222 990 · Fax: 973 221 105 · info@rjcortes.com